Adatkezelési szabályzat

A jegyzőkönyvben foglalt személyes és egészségügyi adatok gyűjtése, kezelése kizárólag az Idros termékek pénz-visszafizetési garancia érvényesítéséhez szükséges jogosultság megállapítása, illetve a pénz-visszafizetési garanciában vállalt kötelezettségek teljesítése céljából történik. Amennyiben Ön a személyes, illetve különleges adatai kezeléséhez nem járul hozzá, úgy a pénz-visszafizetési garancia iránti igénye elutasításra kerül. A megadott adatokat társaságunk harmadik személyek részére át nem adja, rendelkezésre nem bocsátja.

Az adatkezelés minden esetben a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény – megfelelően, a garancia érvényesítéséhez szükséges időtartamig, illetve az eljárás befejezéséig.

Személyes és különleges adatait a garancia érvényesítését követően töröljük. A fenti adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet az igénylőlap kitöltésével és aláírásával megad.

Önnek lehetősége van az adatkezelő Teva Gyógyszergyár Zrt. részére megküldött levélben (1139 Budapest, Váci út 29.), e-mailben (idros.hungary@teva.hu), illetve telefonon (06 1 288 6400) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését, kiigazítását, javítását kérni, az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogaival, jogorvoslati lehetőségeivel élni.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-110348/2016.