A felhasználás feltételei

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben - személyes adatok esetén – a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez. A www.idros.hu weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésére statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az idros.hu weboldal mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az Impresszum címszó alatt írt elérhetőségeken.

Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldal látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Teva Gyógyszergyár Zrt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

A Teva Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve az idros.hu működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk. Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve az idros.hu oldalon lévő vagy az idros.hu-n keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik ezeket az adatokat, információkat.

A Teva Gyógyszergyár Zrt. szolgáltatásai kapcsolódási pontokat (linket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Teva Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget.

A Teva Gyógyszergyár Zrt. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Teva Gyógyszergyár Zrt.-t a regisztráció során a regisztráló részéről valótlan, téves vagy helytelen személyes adatok megadása miatt felelősség nem terheli. A Teva Gyógyszergyár Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a weboldal kezelője jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni, illetve az adatközlésig a szolgáltatásait felfüggeszteni. A Teva Gyógyszergyár Zrt. a szolgáltatás felfüggesztéséből, vagy a regisztráció törléséből eredő bármely kár, hátrány, költség vagy egyéb hátrányos következmény vonatkozásában a felelősségét kizárja.

Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Teva Gyógyszergyár Zrt. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Actavis Hungary Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Teva Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Teva Gyógyszergyár Zrt. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Teva Gyógyszergyár Zrt. kifejezetten kizárja.

A Teva Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Teva Gyógyszergyár Zrt. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Szerzői jogi korlátozások

A weboldal tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A weboldalon található minden képi (ide értve az állóképeket és mozgóképeket is) és szöveges tartalom egésze, valamint annak minden része a Teva Gyógyszergyár Zrt. kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldalon található, vagy egyébként a Teva Gyógyszergyár Zrt. által tett bármely nyilatkozat nem értelmezhető akként, hogy a Teva Gyógyszergyár Zrt. ezen a weboldalon vagy azon keresztül elérhető bármely képi (ide értve az állóképeket és mozgóképeket is) vagy szöveges tartalom vonatkozásában bármely jogot engedne, azok bármely felhasználásához, módosításához, átdolgozásához, terjesztéséhez hozzájárulást adna, vagy azt eltűrné.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A látogató a weboldal fő- és aloldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Teva Gyógyszergyár Zrt. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.